Skip to content

Патека:Насловна
Градежно Геодтеска струка Испечати Е-пошта
I ГОДИНА
 
Градежен техничар
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
II ГОДИНА
 
Градежен техничар
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III ГОДИНА
 
Градежен техничар

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV ГОДИНА
 
Градежен техничар
pdf Армиранобетонски греди и мостови
pdf Армиранобетонски конструкции во градежништвото - изборна програма
pdf Челични конструкции
pdf Енергетска ефикасност и пожарна безбедност на објектите – изборна програма
pdf Нормирање и планирање со примена на ИКТ
pdf Планирање и менаџмент во градежништвото – изборна програма
pdf Применета хидроградба – изборна програма
pdf Сообраќајници – изборна програма
pdf Учење преку работа кај работодавач
pdf Водовод и канализација
pdf Железници
 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020