Skip to content

Патека:Насловна
Градежно-Геодетска струка Испечати Е-пошта
Заеднички предмети за струката 

pdf Нацртна геометрија

pdf Основи на градежништво и геодезија 

pdf Техничко цртање со компјутерска комуникација 

 

II Година

Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

pdfМатеријали и конструкции

pdfПроектирање на ентериер и мебел

Архитектонски техничар 

pdf Градежни конструкции

pdf Градежни материјали 

pdf Нацртна геометрија 

pdf Практична настава

pdf Проектирање и урбанизам 

pdf Развој на архитектурата 

Геодетски техничар

pdf Геодетски мерења

pdf Геодезија и геодетски подлоги 

pdf Практична настава 

Градежен техничар

pdf Градежни материјали и конструкции

pdf Основи на геотехника и хидротехника 

pdf Практична настава 

pdf Техничка механика 

pdf Технологија на бетон  

 

 

III ГОДИНА

Архитектонски техничар 

pdf Градежни конструкции

pdf Градежни конструкции - изборна 

pdf Планирање менаџмент - изборна 

pdf Планирање менаџмент 

pdf Практична настава 

pdf Проектирање урбанизам 

pdf Проектирање урбанизам - изборна 

pdf Техничка механика 

Геодетски техничар

pdf Фотограметрија

pdf Геодетски мерења 

pdf Геодезија и геодетски подлоги 

pdf Геодезија и геодетски подлоги - изборна 

pdf Инженерска геодезија 

pdf Инженерска геодезија - изборна 

pdf Катастар 

pdf Катастар - изборна 

pdf Практична настава геодет 

Градежен техничар

pdf Армирано бетонски конструкции

pdf Армирано бетонски конструкции - изборна 

pdf Хидротехнички објекти 

pdf Јакост на материјали 

pdf Планирање менаџмент 

pdf Планирање менаџмент - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Сообраќајници

pdf Сообраќајници - изборна

 

IV ГОДИНА

Архитектонски техничар 

pdf Армиран бетон

pdf Градежни конструкции - изборна 

pdf Инсталации 

pdf Планирање менаџмент 

pdf Планирање менаџмент - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Проектирање урбанизам 

pdf Проектирање урбанизам - изборна 

Геодетски техничар

pdf Геодетски мерења

pdf Геодезија геодетски подлоги 

pdf Геодезија геодетски подлоги - изборна 

pdf Инженерска геодезија - изборна 

pdf Инженерска геодезија 

pdf Катастар 

pdf Катастар - изборна 

pdf Практична настава 

Градежен техничар

pdf Армирано бетонски конструкции

pdf Армирано бетонски конструкции - изборна 

pdf Челични конструкции 

pdf Хидротехнички објекти 

pdf Хидротехнички објекти - изборна 

pdf Планирање менаџмент 

pdf Планирање менаџмент - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Сообраќајници 

pdf Сообраќајници - изборна 

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020