Skip to content

Патека:Насловна
Угостителско-Туристичка струка Испечати Е-пошта

I ГОДИНА

За сите образовни профили

pdf Хигиена

pdf Култура на однесување

pdf Основи на угостителството и туризмот

pdf Туристичка географија

 

II ГОДИНА

За сите образовни профили

pdf Економија на туризмот

pdf Културно историско наследство

 

Хотелско туристички техничар

pdf Агенциско работење

pdf Хотелско работење

pdf Практична настава

 

Угостителски техничар за рурален туризам

pdf Природни реткости во Република Македонија

pdf Организација на услуги на сместување и послужување

pdf Практична настава

 

Угостителски техничар

pdf Угостителско послужување

pdf Готварство

pdf Храна и пијалаци

pdf Практична настава

 

III ГОДИНА

За сите образовни профили

pdf Маркетинг

pdf Културно историско наследство

 

Хотелско туристички техничар

pdf Агенциско работење

pdf Агенциско работење - изборна

pdf Хотелско работење

pdf Хотелско работење - изборна

pdf Практична настава

 

Угостителски техничар за рурален туризам

pdf Алтернативни форми во туризмот

pdf Алтернативни форми во туризмот - изборна

pdf Национална гастрономија

pdf Национална гастрономија изборна

pdf Ловен туризам

pdf Верски туризам

pdf Практична настава

 

Угостителски техничар

pdf Готварство

pdf Готварство - изборна

pdf Угостителско послужување

pdf Угостителско послужување - изборна

pdf Културно-историско наследство на република македонијa

pdf Практична настава

 

IV ГОДИНА

За сите образовни профили

pdf Психологија

 

Хотелско туристички техничар

pdf Агенциско работење

pdf Агенциско работење - изборна

pdf Хотелско работење

pdf Хотелско работење - изборна

pdf Практична настава

 

 Угостителски техничар за рурален туризам

pdf Алтернативни форми во туризмот

pdf Алтернативни форми во туризмот - изборна

pdf Национална гастрономија

pdf Национална гастрономија - изборна

pdf Растително и сточарско проиводство

pdf Туристички менаџмент

pdf Практична настава

 

Угостителски техничар

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020