Skip to content

Патека:Насловна
Текстилно-Кожарска струка Испечати Е-пошта

Заеднички предмети

 

I Година

pdf Техничко цртање и машински елементи

pdf Текстилно кожарски суровини

pdf Технологија на текстил и кожа

II Година

pdf Текстилно кожарски суровини

III Година

pdf Автоматска регулација

pdf Испитување на материјалите 

IV Година

pdf Контрола на квалитет - конфекциски техничар

pdf Контрола на квалитет - техничар за обувки 

pdf Контрола на квалитет - текстилен техничар 

 

II Година

Конфекциски компјутерски оператор

pdf Естетско обликување

pdfОснови на конструкција на облека

pdfПрактична настава

pdfТехнологија на изработка на облека

Конфекциски техничар

pdf Дизајн на облека

pdf Конструкција и моделирање на облека 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на конфекционирање 

Техничар за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки

pdf Моделирање 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на кожата и помошните материјали за обувки 

pdf Технологија за изработка на обувки 

Текстилен техничар

pdf Практична настава

pdf Технологија на плетење 

pdf Технологија на предење

 

III ГОДИНА

 
Конфекциски Компјутерски Оператор

pdf Автоматска регулација

pdf Испитување на материјалите

pdf Компјутерско конструирање и моделирање на облека

pdf Компјутерско конструирање и моделирање на облека - изборен

pdf Основи на конструкција на облека

pdf Практична настава

pdf Практична настава - изборен

pdf Технологија на изработка на облека

pdf Технологија на изработка на облека - изборен

Конфекциски техничар

pdf Конструкција и моделирање на облека 

pdf Конструкција и моделирање на облека - изборна

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на конфекционирање 

pdf Технологија на конфекционирање - изборна 

Техничар за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки - изборна 

pdf Моделирање 

pdf Моделирање - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на изработка на обувки

Текстилен техничар

pdf Практична настава

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на доработка 

pdf Технологија на доработка - изборна 

pdf Технологија на плетење 

pdf Технологија на плетење - изборна 

pdf Технологија на предење 

pdf Технологија на предење - изборна 

pdf Технологија на ткаење 

pdf Технологија на ткаење - изборна 

 

IV ГОДИНА

Конфекциски Компјутерски Оператор

pdf Компјутерско градирање на облеката

pdf Компјутерско конструирање и моделирање на облека

pdf Компјутерско конструирање и моделирање на облека - изборен

pdf Контрола на квалитет

pdf Практична настава

pdf Практична настава - изборен

pdf Студија на работа

pdf Технологија на изработка на облека - изборен

Конфекциски техничар

pdf Конструкција и моделирање на облека

pdf Конструкција и моделирање на облека - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на конфекционирање 

pdf Технологија на конфекционирање - изборна 

Техничар за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки - изборна

pdf Моделирање 

pdf Моделирање - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на изработка на обувки 

pdf Технологија на изработка на обувки - изборна 

pdf Водење на технолошкиот процес за изработка на обувки 

pdf Контрола на квалитет

Текстилен техничар

pdf Практична настава

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на доработка 

pdf Технологија на доработка - изборна 

pdf Технологија на ткаење 

pdf Технологија на ткаење - изборна 

pdf Технологија на плетење - изборна 

pdf Технологија на предење- изборна 

Техничар за дизајн на облека 

I Година 

pdf Цртање и сликање I, II, III и IV год.

pdf Компјутерска графика I и II год. 

pdf Материјали за изработка на облека 

pdf Моделирање 

pdf Нацртна геометрија со техничко цртање 

pdf Обликување на облека I, II, III и IV год. 

pdf Теорија на обликувањето и дизајнот 

II ГОДИНА 

pdf Акт со пластична анатомија

pdf Историја на уметноста II, III и IV год. 

pdf Изработка на облека 

pdf Конструкција на облека 

pdf Материјали за изработка на облеката 

pdf Технологија за изработка на облека 

pdf Теорија на обликувањето и дизајнот 

III ГОДИНА 

pdf Изработка на облека

pdf Изработка на облека - изборна 

pdf Конструкција на облека 

pdf Конструкција на облека - изборна 

pdf Технологија на ткаењето и плетењето 

pdf Обликување на облека - изборен 

IV ГОДИНА 

pdf Изработка на облека

pdf Изработка на облека - изборна 

pdf Конструкција на облека 

pdf Конструкција на облека - изборна 

pdf Обликување на облека - изборна 

pdf Техника на боењето и печатењето 


 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020