Skip to content

Патека:Насловна
Економско-правна и трговска струка Испечати Е-пошта

I ГОДИНА за сите образовни профили


pdf Конституционо уредување

pdf Основи на бизнисот

pdf Основи на правото

II Година


ЗА СИТЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

pdf Основи на бизнисот

pdf Основи на правото

Деловен секретар

pdf Деловно работење

pdf Практична настава 

pdf Секретарско работење 

Економски техничар

pdf Деловно работење

pdf Практична настава 

pdf Сметководство 

Правен техничар

pdf Канцелариско работење

pdf Основи на правото 

pdf Практична настава 

Техничар за трговија и маркетинг

pdf Маркетинг и маркетинг менаџмент

pdf Практична настава 

pdf Трговија и трговско работење 

Банкарски техничар

pdf Банкарско работење

pdf Сметководство 

pdf Практична настава 

III Година

Деловен секретар

pdf Бизнис - изборна

pdf Деловна психологија 

pdf Деловно комуницирање 

pdf Деловно работење 

pdf Деловно работење - изборна 

pdf Економија 

pdf Економија - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Право - изборна 

pdf Секретарско работење 

pdf Секретарско работење - изборна 

Економски техничар 

pdf Бизнис - изборна

pdf Деловно работење 

pdf Деловно работење - изборна 

pdf Економија 

pdf Економија - изборна 

pdf Економска географија 

pdf Математика за економисти 

pdf Математика за економисти - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Право - изборна 

pdf Сметководство 

pdf Сметководство - изборна 

pdf Статистика 

Правен техничар 

pdf Деловна психологија

pdf Економија 

pdf Канцелариско работење 

pdf Канцелариско работење - изборна 

pdf Основи на јавно право 

pdf Основи на јавно право - изборна 

pdf Основи на правото - изборна 

pdf Основи на приватното право 

pdf Основи на приватното право - изборна 

pdf Практична настава 

Техничар за трговија и маркетинг

pdf Бизнис - изборна

pdf Економија 

pdf Економија - изборна 

pdf Маркетинг и маркетинг менаџмент 

pdf Маркетинг и маркетинг менаџмент - изборна 

pdf Математика за економисти 

pdf Математика за економисти - изборна 

pdf Пазарно познавање на стоки 

pdf Практична настава 

pdf Право - изборна 

pdf Трговија и трговско работење 

pdf Трговија и трговско работење - изборна 

IV Година

Деловен секретар

pdf Бизнис - изборна

pdf Деловно работење 

pdf Деловно работење - изборна 

pdf Економија 

pdf Економија - изборна 

pdf Организација 

pdf Практична настава 

pdf Право - изборна 

pdf Секретарско работење 

pdf Секретарско работење - изборна  

Економски техничар

pdf Бизнис - изборна

pdf Деловно работење 

pdf Деловно работење - изборна 

pdf Економија 

pdf Економија - изборна 

pdf Маркетинг 

pdf Математика за економисти 

pdf Математика за економисти - изборна 

pdf Менаџмент 

pdf Организација 

pdf Практична настава 

pdf Право - изборна 

pdf Сметководство - изборна 

Правен техничар

pdf Економија

pdf Канцелариско работење 

pdf Канцелариско работење - изборна 

pdf Организација 

pdf Основи на јавно право 

pdf Основи на јавно право - изборна 

pdf Основи на право - изборна 

pdf Основи на приватно право 

pdf Основи на приватно право - изборна 

pdf Практична настава 

Техничар за трговија и маркетинг

pdf Бизнис - изборна

pdf Економија 

pdf Економија - изборна 

pdf Маркетинг и Маркетинг менаџмент - изборна 

pdf Математика за економисти - изборна 

pdf Организација 

pdf Пазарно познавање на стоки 

pdf Практична настава 

pdf Право - изборна 

pdf Промоција и однесување на потрошувачите 

pdf Трговија и трговско работење

 

Банкарски техничар

pdf Банкарски пресметки и операции

pdf Банкарски пресметки и операции - изборен

pdf Банкарско работење

pdf Банкарско работење - изборен

pdf Бизнис - изборен

pdf Економија

pdf Економија - изборен

pdf Организација

pdf Практична настава

pdf Сметководство

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020