Skip to content

Патека:Насловна arrow Јавни набавки / Годишни сметки arrow Хемиско-технолошка струка
Хемиско-технолошка струка Испечати Е-пошта

I Година

pdfХРАНА И ИСХРАНА

pdf Хемија

pdf Техничко цртање и машински елементи

 

II Година

техничар нутриционист

pdfАналитичка хемија

pdfПрактична настава

pdfХрана и исхрана

pdfБотаника со лековити и зачински растенија

Хемиско-технолошки техничар

pdf Аналитичка хемија

pdf Хемија

pdf Практична настава

pdf Процесна техника

pdf Руди и метали

pdf Технологија

Прехранбен техничар

pdf Аналитичка хемија

pdf Хемија 

pdf Микробиологија и санитација

pdf Практична настава 

pdf Прехранбена технологија 

pdf Процесна техника 

Производствено-процесен техничар

pdf Електротехника и електроника

pdf Хемија 

pdf Практична настава 

pdf Процесна техника 

pdf Производна техника 

pdf Суровини

 

III Година 

техничар нутриционист

pdfАнализа на храна

pdfАнализа на храна - изборна

pdfБиохемија

pdfХрана и исхрана - изборна

pdfПодготовка на оброк

pdfПрактична настава

pdfТехнологија на прехранбени производи - изборна

pdfТехнологија на прехранбени производи

pdfАнатомија и физиологија

Хемиско-технолошки техничар

pdf Аналитичка хемија - изборна

pdf Аналитичка хемија

pdf Физичка хемија

pdf Физичка хемија - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Процесна контрола 

pdf Процесна техника 

pdf Технологија

pdf Технологија - изборна  

pdf Заштита на работната и животната средина 

Прехранбен техничар

pdf Аналитичка хемија - изборна

pdf Аналитичка хемија 

pdf Биохемија 

pdf Физичка хемија 

pdf Прехранбена технологија - изборна 

pdf Прехранбена технологија 

pdf Процесна техника - изборна 

pdf Процесна техника  

Производствено-процесен техничар

pdf Практична настава

pdf Процесна контрола - изборен 

pdf Процесна контрола 

pdf Процесна техника - изборна 

pdf Процесна техника 

pdf Производна техника 

pdf Производна техника - изборна 

pdf Термодинамика 

pdf Заштита на работната и животната средина

 

IV ГОДИНА 

техничар нутриционист

pdfАнализа на храна

pdfАнализа на храна - изборна

pdfДиететика

pdfХрана и исхрана - изборна

pdfОрганско производство на храна

pdfПрактична настава

pdfТехнологија на прехранбени производи - изборна

pdfТехнологија на прехранбени производи

pdfПравилна исхрана

Хемиско-технолошки техничар

pdf Аналитичка хемија - изборна

pdf Физичка хемија - изборна 

pdf Физичка хемија 

pdf Хемиско-технолошко испитување на материјалите 

pdf Практична настава 

pdf Технологија - изборна 

pdf Технологија 

Прехранбен техничар

pdf Аналитичка хемија - изборна

pdf Анализа на храна 

pdf Исхрана 

pdf Контрола на квалитетот 

pdf Практична настава 

pdf Прехранбена технологија - изборна 

pdf Прехранбена технологија 

pdf Процесна техника

pdf Процесна техника - изборна 

Производствено-процесен техничар

pdf Контрола на квалитетот

pdf Практична настава 

pdf Процесна контрола - изборна 

pdf Процесна контрола 

pdf Процесна техника - изборна 

pdf Производна техника - изборна 

pdf Производна техника 

 
www.yesnetwork.mk
al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020