Геолошко-рударска струка и металуршка струка
 Геолошко - рударски техничар, Металуршки техничар.