Хемиско-технолошка струка
Хемиски лабораториски техничар, Техничар за козметички и хемиски производи, Прехрамбен техничар, Техничар за заштита на животната средина.